Vi stræber efter at drive Norva24 på en langsigtet og ansvarlig måde. Vi er derfor dedikerede til at sikre, at uregelmæssigheder, der kan skade virksomheden eller vores medarbejdere alvorligt, skal der gøres opmærksom på og undersøges så tidligt som muligt. Vi har oprettet en whistleblower-løsning for at gøre det nemmere for dem, der ønsker at oplyse om uregelmæssigheder, der er i strid med gældende lovgivning.
Alle rapporter modtages og håndteres af en ekstern samarbejdspartner.

Bemærk venligst, at kun personer direkte tilknyttet NORVA24’s virksomhed er dækket af beskyttelsen i Whisleblower lovgivningen (beskyttelse af personer, der indrapporterer uhensigtsmæssigheder (SFS 2021:890)).

Reportering via intern whistleblowing kanal

Rapportering kan ske skriftligt via website wb.2secure.se eller mundtlig på telefon +46 (0)771-77 99 77.

Man kan vælge at være anonym på begge rapporteringskanaler. Hvis du ønsker at rapportere på et fysisk møde, kan man anmode om dette ved at registrere en rapport på website wb.2secure.se.

Det fysiske møde vil blive holdt efter aftale med en repræsentant for NORVA24 eller med NORVA24’s samarbejdspartner på whistleblowing service, 2Secure.

Når man registrerer en ny rapport på wb.2secure.se, skal du angive den virksomhedsspecifikke kode noa245 for at identificere at rapporten vedrører Norva24.

På hjemmesiden vil du blive spurgt om en række spørgsmål omkring årsagen til henvendelsen. Du forbliver anonym og tildeles et unikt sagsnummer og password, som du skal gemme, så du kan tilgå hjemmesiden, følge sagen og kommunikere med sagsbehandleren fra 2Secure.

Når henvendelsen er registreret vil den blive behandlet af erfarne medarbejdere fra 2Secure, som ligeledes vil kontakte NORVA24’s primære kontaktperson, som er forud defineret på en speciel kontakt liste. Hvis det er den primære kontaktperson, der er årsag til henvendelsen vil kontakten ske til en anden af kontaktpersonerne på listen. I sidste ende er det altid NORVA24, som beslutter hvilke skridt der skal tages i en given sag.

Alternativt kan du vælge at indberette hændelser til datatilsynets eksterne whistleblowerordning – her

Rettighederher
Ved indberetning til ordningen er whistlebloweren beskyttet af whistleblowerloven. Det er dog en betingelse for at være beskyttet af loven, at whistlebloweren har grund til at antage, at de indberettede oplysninger er korrekte, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af loven. Beskyttelsen indebærer bl.a., at whistlebloweren ikke må mødes med repressalier som følge af indberetningen. Derudover er det et krav, at ordningen skal sikre fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person, som indberetningen af en overtrædelse handler om, og eventuelle andre personer, der er nævnt i indberetningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder som whistleblower i vejledningen – her

Indberetning