Norva24 er både ISO 14001 og ISO 45001 certificeret, ligesom vi arbejder hen imod en ISO 9001 certificering.

Dette har vi valgt, fordi både miljø og arbejdsmiljø er nøgleprioriteter for os, uanset om det involverer medarbejdere, kunder eller de lokalsamfund, hvori Norva24 opererer.

Vi sigter efter at skabe en ulykkesfri arbejdsplads, samt at drive en miljøeffektiv forretning, hvor spild og energiforbrug minimeres, så vi reducerer vort CO2 fodaftryk. Ved at opretholde et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem sikrer vi fuld overholdelse af lovgivning samt interne politikker. Den løbende forbedringsproces som ISO-standarderne kræver, forpligter Norva24 til kontinuerlig forbedring af vore arbejdsprocesser.

Dette arbejde inddrages alle arbejdstagere i, så vi opnår den bedst mulige kombination af viden, erfaring og praktisk tilgang. Hvis en afvigelse skulle forekomme, arbejder vi med rodårsagsanalyser og effektive korrigerende og forebyggende handlinger. Ligeledes gør vi brug af interne audits og selvinspektioner, så vi tilsikrer at vore egne samt ledelsessystemernes krav holdes.