Hvilket miljøaftryk ønsker vi at sætte i fremtiden? Vi tager vores del af miljøansvaret

Miljøet i fokus – hver eneste dag

Miljøarbejdet er en vigtig del af vores hverdag. For at vi skal indfri vores ambitioner om at blive førende i branchen er vi afhængige af at alle gør hvad de kan – hver eneste dag.
Hvis alle er deres miljøansvar bevidst, vil vores aftryk blive grønnere og grønnere.

Et endnu grønnere miljøaftryk


Vores miljøarbejde er en del af en langsigtet proces. Vores blik er rettet mod fremtiden. Vi tilpasser os nye krav samtidig med, at vi arbejder på at udvikle miljøeffektive metoder, løsninger og services. Vi arbejder kontinuerligt med en forbedring af miljøkulturen i virksomheden, så vi er sikre på, at vi alle arbejder i samme retning. Målet er at blive en ledende miljøaktør indenfor vores branche.

Vi kan ikke gøre alt på én gang. Vi kører i et tempo, som er forenelig med vores drift. Vi kører fremad og har et mål for øjet;
At vores miljøaftryk bliver endnu grønnere

Øge vores andel af grønnere services
Læs mere >
Reducerer vores energiforbrug
Læs mere >
Lukk X

FNs verdensmål

Vores miljøarbejde er forankret i FNs verdensmål, som er verdens fælles arbejdsplan for blandt andet at begrænse klimaforandringerne frem mod 2030. Vores to fokusområder er baseret på verdensmål 6 og 7.

Hvad betyder det i praksis?

Grønnere services bidrager til mål nr. 6 med:

  • Beskytte og skabe rent drikkevand
  • Forbedre sanitære forhold
  • Reducere forurening og spildevand
  • Beskytte og gendanne vandrelaterede økosystemer

Miljøeffektivt energiforbrug har som formål at reducere vores energiforbrug. Dermed bidrager vi til øget energieffektivitet, som er et af delmålene i mål nr. 7.

Lukk X

ISO 14001-certificering

Vi har fokus på hvordan miljøhåndtering, kan styrke os som virksomhed .

Hvad betyder det i praksis?

1. Miljøhåndtering

Vi har fokus på miljøhåndtering, om hvordan dette kan styrke os som virksomhed.

2.Omkostningsbesparelser

Vi reducerer omkostningerne ved, at reducere mængden af affald og energiforbrug – vi er mere effektive.

3. Opmærksomhed

Vi gør alle vores medarbejdere opmærksomme på, hvordan vi som virksomhed påvirker miljøet – og hvordan hver enkelt kan bidrage.

4. Konkurrencefordel

Vi tror på certificeringen, og den måde vi arbejder på, hjælper os med at skabe varig konkurrencefordel og et godt omdømme.