Ved skybrud eller kraftige regnskyl oplever nogle husejere, at deres kælder eller lavtliggende bebyggelse oversvømmes med kloakvand.

Hvorfor får du vand i kælderen?

Det er desværre ikke unormalt, at danske husejere oplever problemer med en oversvømmet kælder. Opstigende vand i kælderen kan ske på flere baggrunde, hvor et af problemerne som nævnt kan være, at vandet fra det kommunale kloaksystem ikke kan følge med. Herfra starter vandet med at løbe baglæns og dermed ind i din kælder, hvor det kan lede til store skader på din bolig.

Oversvømmelse af kælder kan dog også opstå af andre grunde, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvad netop din udfordring er, når du har vand i kælderen. 

Vand i kælderen efter regn er noget, mange boligejere oplever, og her kan problemet simpelthen bare være, at vandet kan trænge ind i kælderen gennem revner eller andre utætheder i fundamentet eller kælderens vægge.

Et andet problem for nogle boligejere er opstigende grundvand i kælderen. Grundvand i kælderen kan opstå, hvis grundvandsspejlet er højt i dit område, hvorfor vandet kort sagt kan blive presset ind i din kælder nedefra, hvis der er små sprækker i kælderens mure eller gulv. Højt grundvand i kælderen kan især opstå, når det har regnet meget i lang tid, da grundvandsspejlet her vil stige og i nogle tilfælde nå helt op på niveau med din kælder.

Hvordan undgår du, at grundvand stiger op i din kælder?

Hvis du har problemer med en kælder med højt grundvand, er der en række skridt du kan tage for at komme vandet til livs. Først og fremmest skal du sørge for, at din ejendom har et velfungerende dræningssystem, så regnvand effektivt kan komme væk fra din kælder.

Når grundvand stiger op i din kælder, hjælper det bestemt ikke på problemet, hvis regnvandet også presser på udefra, og en vandfri kælder starter derfor altid med gode dræn omkring din bygning. 

Dertil kan det være nødvendigt at tætne revner og andre utætheder, da indtrængende vand i kælderen som nævnt ofte også skyldes utætte vægge eller et utæt fundament. Kældervægge kan tætnes af en fagmand, der kan lappe huller og revner med forskellige tætningsmidler og fugemasse, så hverken grundvand eller regnvand har mulighed for at trænge ind i din kælder. 

Hvis det sker for dig, står vi klar til at hjælpe døgnet rundt

Undgår oversvømmelse i kælder med en højvandslukke

Hvis du allerede har tætte kældervægge og gode dræn omkring dine bygninger, kan problemer med vand i kælderen som nævnt også opstå, hvis vand i afløbet presses tilbage gennem afløbet.

Opstigende vand i kælderen kan som nævnt opstå, hvis det kommunale kloaksystem ikke kan følge med ved kraftig regn, og her vil din eneste mulighed være at installere end højvandslukke.

En højvandslukke kendes også under navnene ’tilbagestrømningsventil’ eller ’afløbssikring’, og det er en teknologi, der bruges til at forhindre tilbagesivning af spildevand fra kloakken. Formålet med en højvandslukke er således at beskytte bygninger mod skader forårsaget af tilbagestrømning af kloakvand, og netop derfor vil en højvandslukke være en god investering for dig, der ofte oplever, at vand siver ind i din kælder fra afløbet. 

Hvordan fungerer en højvandslukke?

En højvandslukke fungerer kort sagt som en barriere, der tillader spildevand eller regnvand at flyde væk fra bygningen under normale forhold, men som på samme tid forhindrer det i at vende tilbage og oversvømme din kælder i tilfælde af, at det kommunale kloaksystem ikke kan følge med.

En højvandslukke er en lille mekanisk enhed, der består af en ventil, der kan åbne og lukke afhængigt af vandtrykket. Når vandniveauet stiger over et bestemt niveau, lukker ventilen for at forhindre vandet i at komme ind i din kælder, og dit hjem vil på den måde være effektivt beskyttet mod opstigende vand i kælderen fra afløbet.

Sådan undgår du vand i kælderen

Når det kommunale kloaksystem ikke kan nå at lede regnvandet væk tilstrækkeligt hurtigt, kan vandet løbe baglæns og trænge op igennem gulvafløbet i din kælder.

Det vil dog normalt kun ske, hvis dine afløb i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken. I de tilfælde kan vi hjælpe dig med at forebygge oversvømmelser ved at montere et højvandslukke, som sikrer, at kloakvand ikke løber baglæns op i dine afløb.

Et højvandslukke kan monteres ved:

  • Gulvafløb
  • Toilet
  • Liggende ledning
  • Stikledning
  • Brønde

Hvis det sker for dig, står vi klar til at hjælpe døgnet rundt

Kontakt os: