Står du og din virksomhed og mangler hjælp til at fjerne materiale fra, hvor I ikke selv har mulighed for at nå ind? Eller har I behov for at få fjernet større mængder byggeaffald hurtigt og effektivt?

Hos Norva24 tilbyder vi tørstofsugning, også kaldet “mammutsugning”, som er en meget effektiv metode til at fjerne våde eller tørre materialer fra svært tilgængelige steder som eksempelvis kældre, lofter, siloer, kedler eller filtre. Derudover kan en tørstofsugning fjerne store mængder af byggeaffald og restprodukter på forsvarlig vis, da processen er langt mere enkel end med konventionelle metoder. En tørstofsugning er altså en enormt effektiv og meget fornuftig måde at fjerne mange forskellige materialer på.

Vi har mange års erfaring inden for tørstofsugning, og vi står altid klar til at rådgive og vejlede din virksomhed. Vi lægger stor vægt på professionalisme, god service og at du som kunde føler dig i trygge hænder hos os.

En tørstofsuger eller mammutsuger, som mange kalder den, er langt bedre til at beskytte omgivelserne end de konventionelle metoder, da selv fine støvpartikler tilbageholdes af det avancerede filtersystem.

Med en luftstrøm på op til 9000 m3/time klarer tørstofsugeren kraftige materialer som sten, skærver og grus, og den kan endda suge ned til 60 meters dybde og på en afstand af op til 200 meter. En tørstofsugning er altså en yderst effektiv og skånsom metode til at fjerne mange typer af materialer.

Vi har gennem mange år professionaliseret og specialiseret os i tørstofsugning, og derfor leverer vi dagligt tørstofsugning til mange forskellige virksomheder og selskaber, herunder bl.a. industrivirksomheder, medicinalbranchen, boligselskaber, kraftvarmeværker og raffinaderier mm. Det betyder altså, at vi sætter høje krav til vores mandskab og materiel, så vi hver dag med sikkerhed kan levere kvalitetssikret og professionelt udført tørstofsugning.

En tørstofsugning kan bruges til fjernelsen af mange forskellige typer materialer, og med en tørstofsuger/mammutsuger er det bl.a. muligt at fjerne:

  • Sten
  • Grus
  • Aske
  • Cement,
  • Indskudsler
  • Isoleringsgranulat
  • Asbestholdige materialer

Derudover kan en tørstofsuger også bruges til blæsning, f.eks. hvis det opsugede produkt ønskes retur i egne siloer eller tanke. Denne metode er meget sikker, da den indebærer et minimalt spild og udslip af støv, og du og din virksomhed er dermed sikret en nænsom og skånsom proces.

Håndtering af asbestholdigt affald med tørstofsugning

En tørstofsugning er både effektiv, men også meget sikker, da den på yderst forsvarlig vis kan fjerne farlige materialer som eksempelvis asbestholdigt affald, uden at det påvirker omgivelserne. Hos Norva24 har vi specialiseret os i sikker opsugning og bortskaffelse af asbestholdige materialer i forbindelse med eksempelvis nedrivnings- og renoveringsprojekter, og derfor samarbejder vi også gerne med entreprenører og nedrivningsselskaber.

Kontakt os: