Vi tilbyder landsdækkende tømning og rensning af vejbrønde/sandfangsbrønde.

Med vores specialbyggede lastbiler tømmer vi hurtigt og effektivt vejbrønde for en lang række kunder med forskellige krav til materiel og dokumentation. Kunderne tæller private grundejer- og boligforeninger, kommunale tømningsordninger samt private virksomheder, som skal have serviceret vejbrønde på deres P-anlæg.

Hvem har ansvaret for brøndene?

I Danmark findes der omkring 500.000 vejbrønde, og hver af disse tømmes som hovedregel én gang årligt.
Vejbrønde tømmes for at sikre afvanding fra veje, så der ikke opstår oversvømmelser som følge af tilstoppede brønde.
Ejeren af den pågældende vej er ansvarlig for, at brøndene og dermed ledningsnettet fungerer.

  • Privat fællesvej: Grundejer, grundejerforening eller vejlaug har ansvaret for afvanding
  • Kommunevej: Den pågældende kommune har ansvaret for afvanding
  • Statsvej: Staten har ansvaret for afvanding
Bestil direkte Kontakt os

Kontakt os: