Skal du have foretaget en tømning af din septiktank, er Norva24 en pålidelig samarbejdspartner til dette. Vi har mange års erfaring i branchen og siden 2015 har vi hjulpet både virksomheder og private med tømning af septiktank. Hvis du har brug for professionel rådgivning ift. tømning af din septiktank, er du velkommen til at kontakte din lokale Norva24 afdeling. Her vil vores fagfolk sidde klar til at give dig den rette råd, vejledning samt give dig et skræddersyet tilbud om tømning af din septiktank. 

Hvad er en septiktank, og hvad bruges den til? 

Lad os først lige starte med at slå fast, hvad en septiktank er for en størrelse. En septiktank er en underjordisk tank, der bruges til at opsamle, nedbryde og behandle spildevand fra husholdninger, virksomheder eller andre bygninger, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Den spiller en afgørende rolle i rensningen af spildevand, især i områder, hvor der ikke er adgang til et centralt kloaksystem.

Septiktanke er normalt lavet af beton, plast eller glasfiber og består af to hovedkamre. Når spildevandet kommer ind i septiktanken, sker der en naturlig sorteringsproces, hvor faste stoffer synker til bunds og omdannes til slam, mens flydende materialer flyder ovenpå. Bakterier og mikroorganismer, der findes naturligt i spildevandet, nedbryder gradvist det organiske materiale i tanken.

Denne nedbrydningsproces hjælper med at reducere mængden af organisk materiale i spildevandet, før det forlader tanken. Den flydende del af spildevandet, kaldet affaldsvandet, flyder fra det ene kammer til det andet. Det rensede affaldsvand drænes derefter fra septiktanken og kan i nogle tilfælde ledes ud i en dræningsgrøft eller infiltrationsanlæg, hvor det langsomt filtreres gennem jorden. I områder, hvor der ikke er adgang til kloaksystemer, spiller septiktanke en afgørende rolle i at beskytte miljøet ved at kontrollere spredningen af forurening og sikre, at spildevandet bliver behandlet på en forsvarlig måde, inden det vender tilbage til jorden.

Tømning af septiktank skal ske regelmæssigt 

Septiktanke kræver regelmæssig tømning og vedligeholdelse for at sikre, at de fungerer effektivt. Over tid bliver der helt naturligt samlet meget slam i tanken, og det skal fjernes for at undgå overfyldning og potentielle problemer som tilstopning af rør og lugtgener. En regelmæssig tømning af septiktanken skal udføres af specialiserede firmaer, der sikrer en korrekt håndtering af det fjernede affald – her kommer Norva24 ind i billedet. 

Hvad indebærer en septiktank tømning? 

Fra myndighederne er der udskrevet strenge krav til tømning af septiktanken, og alle septiktanke skal tømmes med jævne mellemrum for at forhindre, at spildevandet trænger ud i naturen. For at sikre optimal drift af din septiktank og ligeledes forhindre, at rørene tilstopper, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der IKKE skal skylles ned i toilettet. Det gælder for eksempel:

  • Vådservietter
  • WC blokke
  • Olie
  • Bleer
  • Intimbind / tamponer
  • Fedt

Hvor har man typisk en septiktank? 

Septiktanke findes gerne i områder, som ikke er tilsluttet kloaknettet fx i sommerhus- og kolonihaveområder, hvor kloakering ikke er en mulighed på grund af for lang afstanden til kloaknettet. Da det netop er en tank, som ikke er tilkoblet kloaknettet, vil den blive fyldt med jævne mellemrum. 

Lad Norva24 stå for tømning af din septiktank 

Vores fagfolk er professionelle, og de har den helt rette viden, erfaring, uddannelse og godkendelser til at foretage tømning af din septiktank. Har du lyst til at høre mere om vores service, skal du være velkommen til at kontakte din lokale Norva24 afdeling. 

Bestil direkte Kontakt os

Kontakt os: