Hos Norva24 hjælper vi både private og erhverv med alle opgaver inden for slamsugning og spuling. Vi er klar til at rykke ud alle ugens dage, døgnet rundt. Du skal derfor ikke tøve med at ringe til os, hvis du står med et akut opstået problem. Telefonnummeret til vores døgnvagt er 70 12 02 22, og her sidder vores fagfolk klar til at hjælpe dig. Hvis du ønsker planlagt slamsugning, skal du blot kontakte os på din lokale Norva24 afdeling via ‘Kontakt os’ i højre side. 

Hvad er en slamsuger?

En slamsuger er en specialiseret maskine, som er designet til at fjerne og transportere faste og flydende materialer, såsom slam, snavs, sand, og lignende fra kloaksystemer, tanke, brønde og andre steder. Slamsugere spiller en afgørende rolle i at opretholde kloaksystemer, renseanlæg og andre installationer, hvor fjernelse af faste og flydende affaldsstoffer er nødvendig for at forhindre blokeringer og miljøforurening.

Hvornår skal du bruge en slamsuger?

Man bruger typisk en slamsuger til at suge blokader i kloakken eller til at spule afløbsrør og tømning af septiktanke. Det er altså kun nødvendigt, hvis slammet i kloakken er virkelig genstridigt. 

Hvis du er i tvivl, om du har brug for at få besøg af en slamsuger, kan du stille dig selv nedenstående spørgsmål. e vil give dig en god indikator for, om du skal have besøg af en slamsuger. 

 • Lugter der grimt fra din kloak? 
 • Tager vandet i håndvasken en evighed om at løbe ud? 
 • Får du et “gratis” fodbad, hver gang du tænder bruseren? 
 • Skyller vandet retur, når der kommer et regnskyl fra oven? 

Hvis du kan nikke ja til de ovenstående spørgsmål, har du højst sandsynligt brug for en slamsugning – eller i hvert fald en kloakrensning.

Hvordan virker en slamsuger? 

Slamsugeren bruger vakuum

En slamsuger bruger et kraftigt vakuum- eller sugesystem til at opsuge materialerne fra kloakken. Dette sugesystem kan være i form af en kraftig pumpe, der skaber et kraftigt vakuum, eller en kompressor, der skaber overtryk i tanken for at “skubbe” materialerne ind.

En slamsuger samler op

De opsugede materialer transporteres ind i en tank eller beholder, der er monteret på slamsugeren. 

En slamsuger filtrerer og adskiller

En slamsuger har ofte et filtreringssystem for at adskille faste stoffer fra væsker. Dette kan være nyttigt, hvis materialerne skal genbruges eller bortskaffes separat.

En slamsuger ordner transporten

Når tanken er fyldt, skal indholdet transporteres til en godkendt bortskaffelsesfacilitet. Nogle slamsugere har evnen til at pumpe materialerne direkte ind i en tankvogn eller container til transport, mens andre kan tømmes på stedet.

Det er vigtigt at bemærke, at der findes forskellige typer af slamsugere, herunder vakuumslamsugere, trykluftslamsugere, og kombinationsslamsugere, der bruger både vakuum- og trykmetoder. Hvilken type af slamsuger, der skal bruges, afhænger af opgavens art og kravene til materialerne, der skal fjernes og transporteres. 

Vedligehold din kloak med slamsugning

Som husejer har man et ansvar for at vedligeholde sin ejendom, og her hører ejendommens kloak også under. Derfor kan det være en god idé at få de rette fagfolk ud og kigge på de nedgravede rør – og gerne før skaden er sket. Det kan blandt andet også være tilstrækkeligt at få foretaget en TV-inspektion, som er et langt mindre invasivt indgreb, men absolut lige så effektivt til at identificere problemet, før man kalder the big guns ind. 

Undgå en stoppet kloak ved hjælp af disse gode råd

 • Tøm madresterne i skraldespanden
 • Undgå at hælde fedt og olie direkte i vasken
 • Undgå materialer såsom vatpinde, vatrondeller, tamponer i toilettet
 • Svup dine håndvaske og afløb jævnligt 

Hvorfor skal man vedligeholde sin kloak? 

Der er en lang række grunde til, hvorfor man skal vedligeholde sin kloak

 • Undgå lugtgener i ejendommen
 • Undgå fodbad under bruseren – det kan på sigt skabe svamp
 • Undgå langsomt sivende vand i håndvasken 
 • Undgå uønsket besøg af rotter ved fx utætte rør

Slamsugning med det hele 

Hos Norva24 hjælper vi med kloakservice, og det dækker over en lang række ydelser. Har du fx vand i kælderen, behov for en rottespærre eller en slamsugning af din kloak? Så er vi det helt rigtige valg! 

I forhold til slamsugning hjælper vi bl.a. med 

 • Tømning af septiktanke, samletanke, sivebrønde, køkkenbrønde, pumpebrønde, tagnedløb m.m.
 • Slamspuling og tømning af kloakrør, dræn og brønde samt rensning af faldstammer
 • Tømning af oversvømmede kældre

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for en professionel vurdering af, hvad din kloak har behov for. 

Kontakt os i dag 

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Både når det drejer sig om akut opstået problemer eller planlagte besøg, hvor vi inspicerer din kloak. Du kan kontakte din lokale Norva24 afdeling ved at klikke på ‘Kontakt os’. Herfra vil du blive stillet i kontakt med de rette fagfolk. 

Bestil direkte Kontakt os

Kontakt os: