Tømning af vejbrønde og sandfang

Tømning og rensning af vejbrønde

 

Norva24 tilbyder landsdækkende tømning og rensning af vejbrønde og tilhørende sandfang. Vi har specialbyggede lastbiler, der hurtigt og effektivt klarer opgaven.

 

Vi tømmer vejbrønde for en lang række kunder med forskellige krav til materiel og dokumentation. Vores kunder er både private grundejer- og boligforeninger, kommunale tømningsordninger samt private virksomheder, som skal have serviceret vejbrønde på deres parkeringsanlæg.

 

Med vores specialuddannede medarbejdere bestræber vi os altid på at yde den bedste service og kvalitet. Skal du have tømt dine vejbrønde, så ring på tlf. 70 120 222 eller find din lokale afdeling, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig – vi hjælper altid!

 

Ved tømning og rensning af vejbrønde og sandfang er der en række faste procedurer, der bør løses:

 1. Afløbs-/tilløbsledninger spules
 2. Er der tale om en tørbrønd skal stikledningen til brønden spules
 3. Efter sandfangstømning/brøndsugning må der maksimalt være 0,5 liter faststof i brønden
 4. Er der vandlås/dykket udløb, skal der sikres frit afløb fra vandlåsen
 5. Er udløbsledning med vandlås/dykket udløb tilsluttet skal sandfanget være vandfyldt
 6. Alt materiale, der er skyllet ned, skal straks opsamles og fjernes
 7. Ned- og indløbsrist og karm skal rengøres
 8. Alle brønde skal være tømt for slam, grus, sten og andre fremmedlegemer, som forhindrer vandet frie løb.

Norva24 er Skandinaviens største leverandør af kloak- og industriserviceydelser. Hvad enten du er privat virksomhed, offentlig institution eller privat husejer, så har vi den helt rigtige løsning til dine udfordringer – Vi hjælper altid!

HVEM HAR ANSVARET FOR VEJBRØNDEN?

I Danmark findes der omkring 500.000 vejbrønde, og hver af disse tømmes som hovedregel én gang årligt. Vejbrønde tømmes for at sikre afvanding fra veje, så der ikke opstår vandsamlinger som følge af tilstoppede brønde. Alt efter, hvem der ejer vejen, er det kommunerne, forsyningsselskaberne og Vejdirektoratet, som har ansvaret for at sikre, at brøndene og dermed ledningsnettet fungerer.

 

Overordnet kan man opdele ansvaret for sikring af afvanding på vejbanen i tre typer veje:

 1. Privat fællesvej – Det er grundejerforening, grundejer eller eksempelvis vejlaug, der er ansvarlig for afvanding
 2. Kommunevej – Det er den pågældende kommune, der er ansvarlig for afvanding
 3. Statsvej – Det er staten, der er ansvarlig for afvanding

Det er også vejejeren, der står for drift og vedligehold af vejbrøndene, så oplever du fejl i afvanding af vejbanen kan du kontakte den pågældende vejejer.

 

Er du i tvivl om hvem, der er ansvarlig for vejbrøndene på din adresse, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 70 120 222 – Vi hjælper altid!

HVAD ER EN SANDFANGSBRØND?

Der etableres altid sandfang i forbindelse med vejbrønde, og sandfanget er med til at sikre, at kloakledningerne ikke stopper til med sand, grus, sten m.m.

En sandfangsbrønd er en relativ enkel, underjordisk konstruktion, der består af:

 1. Indløb
 2. Udløb
 3. Selve sandfanget, hvor sandet synker til bunds og et fordybning for det bundfældede sand
 4. Dæksel eller rist, hvor sandfangsbrønden tømmes

Når regnvandet passerer gennem sandfangsbrønden, vil det opnå en lavere hastighed, og de tungere partikler, som eksempelvis sand, grus og sten, synker til bunds. Det er vigtigt, at sandfanget tømmes med jævnlige intervaller, da et sandfang stopper med at virke, når det er 50-75 % fyldt.

 

Det bundfældede sand og grus samles i bunden af sandfangsbrønden, hvorfra vi med vores slamsuger kan fjerne og bortskaffe det uønskede materiale. Vi kører alt opsuget materiel til godkendt deponi.

 

Der findes forskellige typer af sandfangsbrønde:

 1. Vejbrønd
 2. Tagnedløbsbrønd
 3. Vandret sedimentationsrør forbundet med brønde
 4. To-kammer sandfangsbrønd med si-plade

Norva24 har stor erfaring i at tømme alle typer sandfang og vi er således også klar til at hjælpe dig.