Olie- og Benzinudskiller

Olie- og benzinudskillere

 

Norva24 hjælper i dag en lang række private virksomheder og offentlige institutioner med at tømme og servicere deres olie- og benzinudskillere plus tilhørende sandfang.

 

Vi tilbyder en fleksibel og professionel løsning med 100% digital dokumentation. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, hvornår filtre skal skiftes, hvornår din udskiller skal tæthedsprøves eller at du ikke kan finde dokumentationen til miljømyndighederne – det klarer vi for dig!

 

HVAD ER EN OLIE- OG BENZINUDSKILLER?

Olie- og benzinudskilleres primære formål er at adskille olier fra spildevand og på den måde undgå, at olier ledes ud i kloaksystemet. Derfor etableres disse ofte ved autoværksteder, vaskehaller og tankpladser. De fleste olie- og benzinudskillere er opbygget af betonringe og fungerer ved, at olien på grund af sin lavere vægtfylde lægger sig øverst og vandet nederst.

 

Udskilleren består normalt af:

  1. Sandfang
  2. Olie- og Benzinudskiller
  3. Målerbrønd

Norva24 er Skandinaviens største leverandør af kloak- og industriserviceydelser. Hvad enten du er privat virksomhed, offentlig institution eller privat husejer, så har vi den helt rigtige løsning til dine udfordringer – Vi hjælper altid!

Sandfang

Et sandfang placeres før olie- og benzinudskilleren og har to formål:

  1. Det første formål er at tilbageholde tunge partikler som eksempelvis slam, sand og grus
  2. Det andet formål er at øge opholdstiden (jo længere opholdstid, jo bedre separation er der af vand og olie). Desto større sandfanget er, desto langsommere er gennemstrømningen, der er med til at forøge udskilningsgraden

Sandfanget skal tømmes med samme interval som olie- og benzinudskilleren. Et sandfang etableres også i forbindelse med vejbrønde og tagbrønde, hvor formålet er det samme – nemlig, at opfange sand og slam inden det løber videre i selve brønden.

Tæthedsprøvning af olie- og Benzinudskillere

Mange olie- og benzinudskillere er af ældre dato, hvorfor det er vigtigt, at de tæthedsprøves med faste intervaller. Norva24 tilbyder tæthedsprøvning ved standard DS 455. I er således garanteret, at tæthedsprøvningen, som vi foretager, lever op til nationale krav og godkendelser. Det anbefales, at en olie- og benzinudskiller tæthedsprøves mindst hvert femte år. Ved mistanke om utæthed bør den altid tæthedsprøves.

 

Når Norva24 udfører tæthedsprøvninger, udføres det med vand. Først afproppes til- og afløb. Udskilleren bundtømmes og spules ren, hvorefter den genfyldes med rent vand. Udskilleren får lov til at stå i en time, hvorefter det måles, om vandstanden er faldet til under grænseværdien. Også nye anlæg skal tæthedsprøves inden ibrugtagning. Tæthedsprøvningen udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din olie- og benzinudskiller er tæthedsprøvet og overholder myndighedernes krav, så ring til os på tlf. 70 120 222 – vi hjælper altid!