Tørstofssugning

Norva24 er Skandinaviens største totalleverandør af kloak- og industriserviceydelser. Hvad enten du er privat virksomhed, offentlig institution eller privat husejer, så har vi den helt rigtige løsning til dine udfordringer – Vi hjælper altid!

Tørstofsugning

 

Sikker og effektiv tømning og deponering

Tørstofsugeren er den helt rigtige løsning, hvis der skal fjernes våde eller tørre materialer fra svært tilgængelige steder, som eksempelvis kældre lofter, siloer, kedler og filtre. I forhold til konventionelle arbejdsmetoder beskytter tørstofsugeren omgivelserne, da selv fine støvpartikler tilbageholdes af det avancerede filtersystem.

Med en luftstrøm på op til 9000 m3/time, klarer tørstofsugeren sten, brokker, skærver og grus, og kan endda suge op fra ned til 60 meters dybde, og på en afstand af op til 200 meter.

 

Tørstofs-/mammutsugere hos Norva24 arbejder dagligt med rengøring for bl.a.:

  1. Industrivirksomheder
  2. Medicinalbranchen
  3. Boligselskaber
  4. Kraftvarmeværker
  5. Raffinaderier

Blæsning

Tørstofsugerne er også udstyret til blæsning, eksempelvis hvis det opsugede produkt ønskes retur i egne siloer eller tanke. Altid sikkert og med minimale spild og støvgener.

 

Deponering i Big-Bags – letter den videre transport

For at kunne opbevare støvende affald tilbyder NORVA24, at fylde det opsugede materiale i Big-Bags. Poserne fyldes gennem en speciel cyklon og kan herefter fjernes med kran eller truck.