Gravesuger

Gravesugeren sparer tid og penge

 

Med sin enorme opsugningskapacitet kombineret med evnen til at arbejde i svært ufremkommelige områder er gravesugeren det perfekte supplement til den konventionelle gravemaskine. Med næsten kirurgisk præcision kan gravesugeren grave i følsomme og vanskeligt tilgængelige områder. Underjordiske gas-, vand- og afløbsrør samt el-, fibernet- og teleforbindelser, er ikke nogen hindring og efterlades uberørte efter udført arbejde. Med en gravesuger kan du derfor spare dyrebar tid på dit gravearbejde og minimere risikoen for ekstra udgifter til uforudsete skader på materiel.

Et teknisk avanceret specialkøretøj til gravearbejde

 

Gravesugeren er et teknisk avanceret specialkøretøj til gravearbejde, som er fremstillet til at kunne opsuge, i princippet alt materiale, der findes inden for bygge- og anlægsbranchen samt i industrielle miljøer.

Materialet, der opsuges, kan være tørt, flydende, fast, løst, leret eller glødende og have en diameter på op til 250 mm. Gravesugeren kan anvendes på dybder ned til 30 meter og med en horisontal afstand op til 200 meter, afhængig af det opsugede af materialer.

Gravesugerens unikke egenskaber danner forudsætningen for gravearbejde i mange forskellige miljøer. Eksempelvis ved renoverings-, tunnel- og brøndarbejder, hvor materialet skal suges op fra stor dybde og efterfølgende transporteres til deponi.

Med den geniale graveteknik undgås langsomligt, manuelt gravearbejde og samtidig elimineres reparations- og stilstandsomkostninger.

Norva24 er Skandinaviens største leverandør af kloak- og industriserviceydelser. Hvad enten du er privat virksomhed, offentlig institution eller privat husejer, så har vi den helt rigtige løsning til dine udfordringer – Vi hjælper altid!

Gravemaskinens anvendelsesområder:

 1. Gravearbejder, hvor vand-, afløbs-, gas og fjernvarmerør samt el-, tele-, og fibernetkabler udgør en forhindring
 2. Trafikerede områder med begrænset plads
 3. Oprensning af grøfter, overdækkede render (rør) samt damme
 4. Udskiftning af skadede stolper og pæle til stakit, skilte og belysning
 5. Opsugning af materiale på større dybder og afstande
 6. Vedligeholdelse at sporanlæg
 7. Slambassiner og rådnetanke

Hvilke kunder kan drage nytte af gravesugeren

 1. Kraft-/Varmeværker
 2. Offentlige institutioner
 3. Jernbaner
 4. Kemisk industri
 5. Entreprenører
 6. Anlægsindustri
 7. Boligforeninger

Få professionel opgravning og opsugning hos Norva24

 

På billedet ser du en opgravning af et fortov, hvor eksisterende rør og ledninger ville være svært at manøvrere udenom med konventionel opgravning. Gravesugeren fjerner let alt jord omkring eksisterende rør og kommer hurtigt ned til den ønskede dybde.

Ring til os på tlf. 70 120 222 og snak med vores autoriserede medarbejdere, så kan vi sammen finde den optimale løsning til gravearbejde og opsugning for dig.