Transport af farligt gods

ADR-transport – Transport af farligt affald

 

Norva24 er landsdækkende transportør af farligt flydende affald. Vi har favorable aftaler med behandlings- og modtagecentre centralt beliggende i Danmark, og vi kan derfor tilbyde en fleksibel service med fokus på kvalitet og vores kunders individuelle behov.

Vi tilbyder transport af fraktioner på op til 34 m3 og mange af vores biler har opdelte tanke således, at vi kan håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Ligeledes er flere af vores slamsugere godkendt til transport af ADR-gods. De slamsugere, der er godkendt til ADR transport er monteret med anhængertræk, hvilket betyder, at vi kan tilbyde vores kunder præcis den løsning, som de måtte have brug for.

Vores transportvogne er alle monteret med vakuumpumpe. Det betyder, at vi selv kan både laste og tømme vores lastbiler uden hjælp fra ekstra udstyr. ADR-transporten administreres fra vores afdeling i Albertslund, men vi kører i hele Danmark, hele året i døgnets 24 timer.

 

Hvad er farligt gods?

 

Farligt gods omfatter stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan eksempelvis være brandfarlige stoffer som benzin og dieselolie, ætsende stoffer såsom saltsyre og svovlsyre eller eksplosionsfarlige organiske peroxider.

Norva24 er Skandinaviens største leverandør af kloak- og industriserviceydelser. Hvad enten du er privat virksomhed, offentlig institution eller privat husejer, så har vi den helt rigtige løsning til dine udfordringer – Vi hjælper altid!

Vi er godkendt til at transportere følgende ADR klasser:

 1. Klasse 3 Brandfarlige væsker
 2. Klasse 4,1
  • Brandfarlige faste stoffer
  • Selv nedbrydende stoffer
  • Faste desebsibiliserede eksplosivstoffer
 3. Klasse 5,1 Oxiderende stoffer
 4. Klasse 5,2 Organiske peroxider
 5. Klasse 6,1 Giftige stoffer
 6. Klasse 8 Ætsende stoffer
 7. Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande

Regler for faresedler og emballagegrupper ved vejtransport

 

Vejtransport af farligt affald er en stor risiko, hvis det ikke bliver håndteret korrekt. Såfremt farlige stoffer eller blandinger er mærket med en forkert ADR-klasse, angivet med det forkerte UN-nummer eller slet ikke angivet overhovedet, er både sundhed og sikkerhed truet.

Derfor skal farlige stoffer og blandinger behandles med særskilte regler for emballering og mærkning. Indenfor hver ADR-klasse findes der mange UN-numre, som hver især viser, hvilke faresedler og emballagegrupper, der skal anvendes ved transport.

Som professionel transportør af farligt affald har vi naturligvis den fornødne viden til korrekt håndtering og al krævet udstyr til brug ved ADR-transport af farligt gods.

 

Professionel transportør til ADR-transport af farligt affald

 

Hvis man skal transportere farligt gods på landevejene, så skal man følge visse betingelser i henhold til ADR-konventionen, der er det internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Hos Norva24 har vi flere års erfaring med at transportere godkendt farligt gods, hvorfor vi altid kombinerer den rigtige løsning med den rigtige pris. Derfor tilbyder vi kundetilpasset løsninger, der sikrer at vejtransporten af farligt gods overholder alle gældende regler.

Ring til os på tlf. 70 120 222 og snak med vores professionelle transportører, så kan vi sammen finde den optimale løsning til transport af farligt affald for dig.

farligt-gods