Miljøpolitik

Norva24 Danmark A/S er miljøcertificeret efter ISO 14001. Dette betyder, at Norva24 udover at overholde gældende lovgivning også arbejder målrettet på, at skabe løbende forbedringer, som reducerer selskabets miljøpåvirkninger.

 

I Norva24 har vi følgende miljøpolitik, som forpligter os til, at:

 

  • sikre overholdelse af gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet
  • forebygge miljøforurening og sikre løbende forbedringer af virksomhedens miljøpræstation
  • arbejde systematisk for at reducere alle vore arbejdsområders påvirkning af det omgivende miljø
  • løbende udvikle vores services således, at de til stadighed bliver mere miljøvenlige.