Arbejdsmiljøpolitik

Norva24 Danmark A/S er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001. Dette betyder, at Norva24 udover at overholde gældende lovgivning også arbejder målrettet på at skabe gradvise forbedringer af vores arbejdsmiljø.

 

I Norva24 har vi en arbejdsmiljøpolitik, som forpligter os til, at:

  1. være kendetegnet ved at kombinere levering af en god kvalitet i opgaveløsningen og en høj kundetilfredshed med branchens bedste arbejdsmiljø
  2. være en sund arbejdsplads, der har balanceret fokus på trivsel, sundhedsfremme, arbejdsglæde og produktivitet, og som udviser social bevidsthed
  3. løbende forbedre vores arbejdsmiljø og forebygge skader, ulykker, nedslidning og arbejdsrelaterede sygdomme
  4. løbende forbedre den måde, der arbejdes med arbejdsmiljø og sikre, at alle niveauer i organisationen inddrager arbejdsmiljø i planlægning og udførelse. Vi vil alle være bevidste om de pligter og ansvar, vi har i forhold til arbejdsmiljøet
  5. overholde gældende lovgivning og proaktivt arbejde sammen med vore kunder for at sikre, at vi opnår et bedre arbejdsmiljø
  6. sikre, at arbejdsmiljøforhold tages i betragtning ved indkøb, brug af leverandører og vikarer og tage aktivt del i udviklingen af metoder, produkter og materiel, der giver et bedre arbejdsmiljø.