Norva24 Danmark A/S

Vi er glade for at kunne meddele at vi fortsætter det gode samarbejde med Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S over den kommende årrække.
Norva24 har over de sidste 4 år haft fornøjelsen af at servicere både Silkeborg og Viborg med spuling, samt TV inspektion af kloaksystemet.

“Vi sætter stor pris på samarbejdet, som tager udgangspunkt i løbende dialog, sparring og gensidig tillid. Vi glæder os til fortsat at servicere begge forsyningsområder – med fokus på kvalitet, omsorg for miljøet, samt til mindst mulig gene for borgerne.’  Anna-Tine Iversen, Salg- og marketingsdirektør, Norva24 Danmark A/S

Energi Viborg Vand A/S

’Energi Viborg Vand A/S ser ligeledes frem til at fortsætte det gode samarbejde med Norva24 under en ny rammeaftale med øget fokus på miljø og bæredygtighed end tidligere. Derudover er alle parter enige om et større fokus på innovative arbejdsgange samt afprøvning af nyt materiel til gavn for pris, kvalitet og ikke mindst tidsforbruget på de enkelte opgaver. Fra 1. januar 2025 vil al TV-inspektion blive foretaget i HD-kvalitet og vil alene af den grund løfte filmkvaliteten og forsyningernes planlægningsarbejde markant’.  Pia Mandrup, Civilingeniør, Energi Viborg Vand A/S.