Norva24 Danmark har fordoblet opgaverne på fire år, uden at vandforbruget er steget. Som en af de eneste UIM-virksomhed i landet benytter Norva24 Danmark et nyt online kort, som gør det muligt at optimere på transporttid og vandforbrug. 

Kloakservice og undergrundsinfrastrukturvirksomheden Norva24 Danmarks ordrebog er fordoblet indenfor de største kundesegmenter, herunder produktionsvirksomheder, forsyninger og entreprenører, over de seneste fire år. Vandforbruget er dog ikke steget i takt med de mange nye opgaver. Det skyldes en gennemgående indsats for at sænke virksomhedens miljøaftryk.

Vi arbejder altid på at optimere vores forbrug og mindske vores aftryk. Derfor har vi gennem de sidste to år arbejdet intensivt på at forbedre vores logistik og adgangen til vand, så vores operatører kører færrest mulige kilometer på vejene, samtidig med at de får adgang til den rette type og rette mængde vand til opgaverne, siger Daniel Hansen, Regionsdirektør i Norva24 Danmark. Han tilføjer:
Det kan vi se resultatet af nu, hvor vi har holdt forbruget af vand på samme niveau som tidligere, på trods af at antallet af opgaver er steget markant.

Norva24 Danmark fortæller desuden, at hvor man tidligere i høj grad var afhængig af adgang til postevand fra forsyningerne, kan man nu i de fleste tilfælde erstatte postevandet med såkaldt teknisk vand fra lokale vandtanke og -reservoirer. Således består vandforbruget nu af 75 procent regnvand eller brakvand og kun cirka 25 procent postevand, hvor fordelingen for fire år siden var med omvendt fortegn.

Online kort finder nærmeste vandtank

Vand er en uundværlig ressource, når man som Norva24 Danmark skal ud til mange opgaver om dagen. Adgangen til vand har derfor altid været afgørende for, hvor hurtig og hvor effektivt en given opgave kunne løses. Førhen har Norva24 Danmarks arbejdssjak nemlig været afhængige af lokalviden om vandressourcer, hvis ikke slamsugeren først skulle forbi en af virksomhedens afdelinger forud for en opgave.

Det ændrede sig dog, da Norva24 Danmark, som en af de eneste i branchen i Danmark, begyndte at bruge et onlinebaseret vand-oversigtskort til at styre slamsugernes ruter, så mange af de logistiske udfordringer blev løst.

– Med online kortet ved operatørerne og kørselslederne altid, hvor den nærmeste vandressource er. Det gør, at vi udover at kunne sætte den nærmeste vogn på opgaven, også ofte kan vælge teknisk vand i stedet for postevand. Og når opgaven er fuldført, viser kortet vej til nærmeste godkendte genanvendelsessted for sten, sand og jord, fortæller Daniel Hansen.

Mere genbrug og endnu mindre postevand i fremtiden

Samtidig med tilføjelsen af online kortet til logistiksystemet har man udvidet vognparken med nye genbrugsspulere til kloakopgaver, så der nu er 16 vogne af denne type til rådighed. Genbrugsspulerne sorterer og filtrerer det opsugede vand for sten og snavs, så vandet kan genbruges igen til næste opgave.

Målet er, at forbruget af postevand skal under ti og gerne fem procent inden for få år. Med vores nye system og vogne er vi på rette vej, og jeg er stolt af, at vi hos Norva24 Danmark går forrest i branchen på området, siger Daniel Hansen.

Daniel Hansen