Oplever du indimellem lugt af kloak i huset? Lugten af kloak får de fleste til at rynke på næsen, og det kan være meget ubehageligt at stå op til et afløb, der lugter. Kloaklugt kan både opstå ude på badeværelset eller i køkkenet, og nogle gange kan det være så grelt, at lugten af kloak er gennemgående i hele huset.

Det kan der være flere grunde til. Den mest almindelige grund til, at kloakken lugter, er, at vandlåsene er suget tomme. Det kan skyldes, at de ikke er blevet brugt længe, eller det kan være forårsaget af et ordentligt regnskyl eksempelvis under et skybrud. Andre gange kan kloaklugten skyldes, at vandlåsen i afløbet er stoppet til pga. hår, sæberester eller andet skidt, som har passeret kurveventilen i køkkenvasken eller risten på badeværelset.

Gode råd til at komme af med kloaklugt i huset

Hvis der opstår lugt af kloak i huset, er der heldigvis flere ting, du kan gøre for at komme af med kloaklugten, og der er også gode muligheder for at forebygge lugt fra kloakken:

  • Rens vandlåsen – hvis du gør det jævnligt, forebygger det lugtgener fra afløbet.
  • Åbn for husets eller lejlighedens vandhaner og træk ud i toilettet – på den måde er du sikker på, at vandlåsene fyldes med vand og dermed ikke står tomme.
  • Foretag en kloakrensning – her kan det være en god idé at få en professionel kloakmester til at hjælpe dig.

I nogle tilfælde kan kloaklugt i huset skyldes, at stikledningen eller husets indvendige kloakledninger er defekte. I sådanne tilfælde skal du have hjælp fra en autoriseret kloakmester. Hos Norva24 hjælper vi dig gerne med kloaklugt, og vi rykker hurtigt ud, hvis du har akut brug for en kloakmester.

Er det svært at opspore, hvor kloaklugten kommer fra?

Nogle gange kan det være svært helt at finde ud af, om det er afløbet, der lugter af kloak, eller om kloaklugten f.eks. kommer fra kloakledningerne i huset. Hvis du er i tvivl, er det en god idé i første omgang at rense vandlåsen samt at fylde vandlåsene med vand (ved toiletskyl og åbne vandhaner). Hvis kloaklugten varer ved, kan du få hjælp fra en professionel og autoriseret kloakmester, som kan finde roden til problemet og afhjælpe det, enten ved eksempelvis en kloakrensning af rørene eller slamsugning af dræn og brønde. Hos Norva24 står vi altid klar til at rykke ud, og har du problemer med kloaklugt i huset, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi udfører kloakservice alle årets dage, 24 timer i døgnet.

Kontakt os: