En exceptionelt varm og tør sommer i Danmark har gjort jorden hård og vandafledningen dårlig.
Hvis der opstår skybrud, er risikoen for oversvømmelser øget markant, fordi kloakkerne er utidssvarende og ikke kan følge med.

Store dele af det danske kloaknet består af cementrør, der er lagt for cirka 40 år siden. Siden da er såkaldt befæstede arealer kun blevet større, og med klimaforandringer følger mere ekstreme nedbørsmængder end tidligere, hvilket de nuværende rørledninger ikke er gearet til. Paradoksalt nok absorberer den udtørrede jord lige nu større vandmængder dårligt.

Vi har et ældre kloaksystem, og mange steder er kloakkerne ikke dimensioneret til skybrud i så store omfang, som vi gennem de seneste år har oplevet, og som vi i stigende grad kan forvente fremover. Byerne er blevet større og vejene bredere, og det giver større befæstede arealer, hvor vandet ikke kan trænge ned, hvilket gør presset på kloakkerne større.

Hedebølge øger risiko for oversvømmelser

Når det ikke har regnet længe, higer jorden efter vand og bør vel derfor suge til sig som aldrig før, hvis skybruddet rammer
– ikke sandt? Nej er det korte svar, selvom det ville være en oplagt antagelse.

Når skybrud kombineres med så vedholdende varme og tørke, som vi har været vidne til gennem foråret og sommeren, er det en anden.
En tør jord har nemlig en dårlig svampeeffekt og en dårlig evne til hurtigt at absorbere større vandmængder.
Hvis der kommer et skybrud, vil vandet i første omgang lægge sig på overfladen i stedet for at trække ned, og det vil give markant flere oversvømmelser end normalt.

Tøm vejbrønde efter behov

En stor del af afvandingen i Danmark sker via offentlige vejkloakker og vejbrønde, der typisk tømmes med samme faste interval, uanset hvad behovet er.
Ved at tilpasse tømning af vejbrønde til den enkelte lokation er der imidlertid penge at spare, og det gavner miljøet.

Alt efter hvor en vejbrønd er placeret, kan der være stor forskel på, hvor ofte det er nødvendigt at tømme den.
Ved at lave en individuel tilpasning ud fra behovet kan vi undgå at bruge unødvendigt mange penge på at tømme for hyppigt.
I samme ombæring slipper vi for, at kloakkerne flyder over, hvis der for eksempel har ophobet sig for meget jord eller sand.