Denne fortrolighedserklæring handler om, hvordan Norva24 indsamler og bruger personlige oplysninger om dig.

Norva24 er gennem HR-chef behandlingsansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige har det øverste ansvar for, at al behandling og håndtering af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvor det daglige ansvar er uddelegeret, vil dette fremgå under hvert punkt i denne erklæring. Delegationen dækker kun opgaverne og ikke ansvaret.

Erklæringen indeholder oplysninger om dine rettigheder ved opbevaring af personoplysninger gennem et kundeforhold til Norva24, og generel information om, hvordan vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning.

Kontakt information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring eller hvordan vi behandler personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

Ansvarlig for behandling
Norva24 er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen
Det er frivilligt for dem, der besøger hjemmesiden, at afgive personoplysninger i forbindelse med tjenester som at modtage nyhedsbreve, sende os henvendelser mv.

Vi vil bruge oplysningerne om dig til ethvert af følgende formål:

Brug af e-mailadresser og postadresser til udsendelse af nyhedsbreve.
Give dig information om møder og arrangementer.
Til statistikindsamling, sammenlægning og administration af hjemmesiderne og tjenesterne. Oplysninger indhentes for at Norva24 kan modtage yderligere information om brugerne, blandt andet for at finde ud af, hvordan brugerne kommer til Norva24s hjemmesider, og for at spore generelle brugsmønstre for brugerne på vores hjemmesider. Vi bruger disse oplysninger til at administrere og forbedre hjemmesiderne.

Hvilke oplysninger behandles?
Vi behandler både personligt identificerbare oplysninger og ikke-personligt identificerbare oplysninger om dig. Personligt identificerbare oplysninger er oplysninger, der identificerer dig som individ. Ikke-personligt identificerbare oplysninger er oplysninger og andre oplysninger, der ikke afslører din personlige identitet.

Personligt identificerbare oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende oplysninger:

Du kan tilmelde dig nyhedsbreve, så du modtager e-mails fra Norva24 om aktuelle nyheder, opdateringer og tips.
For at vi kan sende e-mail til den korrekte abonnent, skal du registrere dit navn og din e-mailadresse.

Hvis du retter en forespørgsel til Norva24 via hjemmesiden, fx ved at udfylde en bestillingsformular eller sende os en e-mail,
kan der blive gemt relevante oplysninger, såsom navn og e-mailadresse.

Webanalyse og cookies
Norva24 indsamler og behandler også afidentificerede oplysninger om besøgende på norva24.dk. Vi anvender almindelige internetteknologier, herunder Google Analytics, til at indsamle oplysninger om brugere, så vi til enhver tid kan facilitere den bedst mulige funktionalitet og videreudvikle den information, der tilbydes på hjemmesiden. Disse oplysninger hentes fra computerens browser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, browsersoftware (f.eks. “Microsoft Internet Explorer”), skærmopløsning og afsenderens webside.

“Cookies” er små cookies (tekstfiler), som hjemmesiden beder din browser om at gemme på din computer eller mobilenhed. Dette giver webstedet mulighed for at huske dine handlinger eller præferencer over tid. Norva24.dk bruger følgende cookies (cookies):

Google Analytics: statistik og information om, hvordan besøgende bruger vores hjemmesider. Vi samler oplysninger og opretter rapporter, der hjælper os med at forbedre oplevelsen.
Værktøjet bruger kun førstepartscookies til at indsamle data. Disse cookies og de indsamlede data er anonyme og kan ikke bruges til at identificere dig som individ.

Google Adwords og Facebook-annoncer: disse cookies indsamler information om, hvilke annoncer du har set på internettet, og hvilke sider du ser på vores hjemmeside, med det formål at give dig relevante annoncer på eksterne sider.

Hvis du ikke ønsker, at Norva24 skal indsamle anonyme data fra dig, så kan du afmelde denne indsamling på Google og Facebooks sider eller ved at ændre sikkerhedsindstillingerne på din computer.

Retsgrundlaget for behandlingen
Vi har grundlag for at behandle personoplysninger i overensstemmelse med norsk lov om persondata og EU’s persondataforordning, blandt andet fordi behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne udføre ordrer.

Det er frivilligt for dem, der besøger hjemmesiden, at afgive personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve mv. Behandlingsgrundlaget i disse sager er samtykke fra eller aftale med dig, medmindre andet er angivet.

Adgang til oplysningerne

For at sikre, at behandlingen af oplysninger hos os foregår på en sikker måde, er det kun særligt godkendte personer i Norva24, der har adgang til de oplysninger, du giver os.
Antallet af medarbejdere med en sådan godkendelse er begrænset. Adgang til information er sikret med adgangskontrolmekanismer.

Vi vil ikke afsløre, sælge, distribuere, udleje, licensere, dele eller videresende oplysninger eller personlige oplysninger til andre tredjeparter end dem, der har en aftale og leverer tjenester til Norva24, medmindre vi har dit udtrykkelige samtykke til at gøre det.

Norva24 har indgået aftaler med forskellige distributionspartnere, som distribuerer vores nyhedsbreve og anden markedsføring.
Distributionspartnerne er:

  • Rule Communications
  • Google
  • Facebook

Vi vil ikke dele personoplysninger med vores distributionspartnere i højere grad, hvad der er nødvendigt for at fuldføre formålet, såsom udsendelse af nyhedsbreve.
Norva24 har en kontraktlig bestemmelse om, at vores leverandører eller partnere ikke må bruge eller videregive dine personoplysninger til andre formål uden tilladelse.

Direkte markedsføring

Det er frivilligt at abonnere på nyhedsbreve fra Norva24. Nyhedsbrevene udsendes med forskellig hyppighed. Du kan til enhver tid afmelde dig via et link i nyhedsbrevet.

Vi tillader ikke en tredjepart at bruge dine personlige oplysninger til markedsførings- eller kommunikationsformål.

Databehandlere og overførsel af information til udlandet

Norva24 har indgået aftale med følgende databehandlere:

Rule Communications for udsendelse af nyhedsbreve og anden information via e-mail
Facebook
Google

Alle Norva24 hjemmesider er p.t. placeret på servere i Norge.

Hvis der overføres oplysninger inden for EU/EØS-området, vil vi sikre, at EU-forordningen om persondata i forbindelse med databehandling og landespecifikke love om databeskyttelse overholdes. Hvis vi overfører personoplysninger til en tredjepart uden for EØS-området, sikrer vi, at overførslen sker i overensstemmelse med EU-forordningen om persondata. Hvis oplysninger overføres til USA, vil vi fortrinsvis bruge Safe Harbor-certificerede virksomheder.

 Dine rettigheder

Alle personer, der spørger, har ret til information om behandlingen af personoplysninger i en virksomhed i henhold til persondataloven. Norva24 har givet oplysningerne i denne erklæring.

Hvis Norva24 behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i dine egne oplysninger.
Hvis personoplysningerne er forkerte, ufuldstændige, eller det ikke er muligt at behandle dem, kan du også bede Norva24 om at rette eller slette oplysningerne.
Kontakt os venligst via [email protected]

Vi behandler og opbevarer ikke oplysninger om dig længere end nødvendigt til det tilsigtede formål eller til det, der kræves i henhold til indgåede aftaler og ikke ligger uden for lovens rammer. Vi sletter personlige oplysninger, når en bruger meddeler, at han/hun ikke længere ønsker at bruge tjenesten. Eksempelvis vil din e-mailadresse, der blev brugt til at udsende nyhedsbreve, blive slettet, når du opsiger abonnementet, men også hvis vi får tilbagemelding om, at det ikke er aktivt.

Håndhævelse af denne fortrolighedserklæring

Norva24 kan bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, når vi har grund til at tro, at det er nødvendigt for at identificere, kontakte eller tage retslige skridt mod personer eller virksomheder, der kan skade dig, os eller andre. Vi kan også videregive dine oplysninger, når vi mener, at loven kræver det.

Samtykke, lovvalg og værneting

Denne fortrolighedserklæring gælder for alle brugere af vores hjemmeside. Vi kræver, at brugerne accepterer at overholde erklæringen som en del af vores forhold.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at dine personoplysninger kan blive behandlet i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Norva24 er underlagt norsk lovgivning. Du accepterer, at enhver tvist skal behandles af en domstol i Norge i overensstemmelse med lovene i Norge, medmindre andet er bestemt af præceptiv lokal lovgivning.

Ændringer i opgørelsen

Norva24 forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere fortrolighedserklæringen. Alle ændringer er gyldige fra det tidspunkt, de offentliggøres, og vil omfatte information indsamlet fra den dato samt eksisterende information gemt af Norva24. Du kan finde ud af, hvornår disse politikker sidst blev revideret, ved at se på “Sidst opdateret” øverst på denne side.