Hvad er farligt gods? 

Farligt gods omfatter stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan fx være brandfarlige stoffer som benzin og dieselolie, ætsende stoffer som saltsyre og svovlsyre eller eksplosionsfarlige organiske peroxider.

Transporten

Med vores specialbiler kan vi transportere fraktioner af op til 34 m3, og takket være de opdelte tanke kan vi håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Vognene er udstyret med vakuumpumpe, så vi selv kan laste og tømme uden hjælp fra ekstra udstyr.

Vores slamsugere er ligeledes godkendt til transport af ADR-gods.

Vi er godkendt til at transportere følgende ADR-klasser

  • Klasse 3: Brandfarlige væsker
  • Klasse 4,1: Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosivstoffer
  • Klasse 5,1: Oxiderende stoffer
  • Klasse 5,2: Organiske peroxider
  • Klasse 6,1: Giftige stoffer
  • Klasse 8: Ætsende stoffer
  • Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande

Regler for faresedler og emballagegrupper ved vejtransport

Vejtransport af farligt affald udgør en stor risiko, hvis det ikke bliver håndteret korrekt. Derfor er det helt afgørende, at farlige stoffer og blandinger mærkes med den rigtige ADR-klasse og det rette UN-nummer – ellers er både sundhed og sikkerhed truet.

Der findes mange regler og mærkninger inden for området, men som professionel transportør af farligt affald har vi naturligvis den fornødne viden og det påkrævede udstyr til korrekt håndtering af farligt gods.

Ledelse og administration
Rydagervej 27, 2620 Albertslund, Danmark

Telefon: 70 120 222

Industri
Rydagervej 27, 2620 Albertslund, Danmark

Telefon: 70 120 222

Albertslund
Rydagervej 27, 2620 Albertslund

Telefon: 43 646 939

Grenaa
Korsgade 22, 8500 Grenå, Danmark

Telefon: 86 174 030

Hillerød
Ydunsvej 3, 3400 Hillerød, Danmark

Telefon: 48 220 220

Holmdrup
Skårupørevej 9, 5881 Skårup Fyn, Danmark

Telefon: 62 231 208

Kalundborg
Svanevej 5, 4400 Kalundborg, Danmark

Telefon: 59 510 381

Kolding
Marsvej 1, 6000 Kolding, Danmark

Telefon: 75 524 322

Næstved
Smedevænget 15, 4700 Næstved, Danmark

Telefon: 55 700 484

Rødby
Finlandsvej 3e, 4970 Rødby, Danmark

Telefon: 54 601 645

Aarhus
Møgelbakken 8, 8520 Lystrup, Danmark

Telefon: 86 220 800

Aalborg
Korinthvej 5, 9220 Aalborg, Aalborg Øst, Danmark

Telefon: 76 314 699

  • Du kan ringe til os på 70 120 222, eller skrive en mail til os, hvorefter vi vil svare hurtigst muligt.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.