Stigende kloakproblemer hos boligselskaber kalder på nye tiltag

Boligselskaber kæmper i stigende grad med tilstoppede kloakker og fugtige kældervægge, beretter Teknologisk Institut. En ny abonnementsløsning skal dæmme op for selskabernes kloakproblemer.

Mens landets mange skybrud har lagt ekstra pres på kloakker over hele landet, forventes de kraftigste nedbørshændelser ifølge rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark blot at blive kraftigere. Når boligselskaber har kloakproblemer som stoppede kloakrør og lugtgener, berøres mange beboere, og for at komme problemerne effektivt til livs har Norva24, der er Danmarks største udbyder af kloakservices nu lanceret et nyt abonnementskoncept, hvor udfordringerne tages i opløbet.

Rørcentret på Teknologisk Institut, der blandt andet rådgiver inden for afløbsteknik og arbejder med klimatilpasning samt uddanner kloakmestre, har gennem de seneste år oplevet en stigning af henvendelser fra boligselskaber, der har problemer med deres kloakker.

Nyt koncept forebygger

Hos Norva24 har man også mærket boligselskabernes efterspørgsel på effektive løsninger, og for at imødekomme de kloakproblemer, som boligselskaberne i stigende grad kæmper med, har virksomheden udviklet et nyt abonnementskoncept. Boligselskabet betaler et fast beløb per lejer om måneden, og til gengæld vedligeholdes den skjulte infrastruktur som kloakker, faldstammer, vejbrønde og diverse afløb løbende.

– Abonnementet kan tilpasses efter behov, men har et boligselskab for eksempel en fast årlig gennemgang af deres kloaksystem inklusive TV-inspektion, så opdager vi i tide, hvis rørene er ved at stoppe til. Hvis noget er stoppet, eller hvis installationerne skal udskiftes, kommer vi og ordner det, og skulle et kraftigt uvejr alligevel presse kloakkerne til bristepunktet, rykker vi ud med responstid på højst to timer, fortæller Hans Erik Lindgren, der er kloakmester hos Norva24.

Kloakservice på abonnement kan samtidig give kunderne ro i maven, da de kender prisen på forhånd og undgår pludselige ekstraregninger.

– Udover at dæmme op for de gener, som tilstoppede kloakker kan forårsage, kan en abonnementsløsning lette boligselskabernes arbejde. De ved, hvad de skal betale hver måned, de slipper for uforudsete ekstraudgifter, og konceptet sikrer dem en minimal administrativ byrde og gør det nemmere for dem at have tilfredse lejere, siger Hans Erik Lindgren.

Norva24 er Nordens største udbyder af kloak- og industriservice. Virksomheden beskæftiger mere end 900 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.