Hos Norva24 leverer vi services, som bidrager til et grønnere samfund. Vi fornyer gamle og dårlige rør for at forhindre lækager, bruger mobile dræningsteknologier for at spare på transporten, og bruger recycle-teknologier for at spare vand mm. Vi arbejder på at udvikle nye grønne services og tiltag, mens vi samtidigt arbejder på at videreudvikle vores eksisterende services til gavn for miljøet. Teknologi, metode og samarbejdspartnere er vigtige fokusområder for os. Med udgangspunkt i disse kan vi bidrage til, at vores samarbejdspartnere bliver endnu mere miljøeffektive. Det er et spændende arbejde, som i stor grad vil påvirke hele vores virksomhed og drift i fremtiden – og bidrage til, at vi kan sætte et grønnere aftryk på miljøet.

Noget af det vi arbejder med

Udvikler NYE grønne services

Hvad betyder det i praksis?

 • Vi er nysgerrige på kundens behov og udfordringer
 • Vi involverer kunden for at klarlægge servicebehovet
 • Vi er opdateret på den nyeste teknologi, og hvordan det kan skabe værdi for miljøet
 • Vi lægger ressourcer i at udvikle og teste nye løsninger
 • Vi kører projekter i samarbejde med studerende og forskningskredse
Hjælper kunden til at vælge miljøvenligt

Hvad betyder det i praksis?

 • Vi skal gøre det enkelt at vælge grønt for kunden
 • Vi har stort kendskab til vores services og deres miljøfordele
 • Vi har dokumentation til kunden, som skaber værdi i forhold til deres miljørapportering
 • Vi bidrager med grønne kompetencer i udbudsprocessen
Levere FLERE grønne tjenester

Hvad betyder det i praksis?

 • Vores grønne services er konkrete og synlige for vores kunder og ansatte
 • Vi videreudvikler vores metoder og bruger teknologierne bedst muligt for at skåne miljøet
 • Vi bruger ny teknologi for at minimere spild og optimere på vedligeholdelse